Prin introducerea sistemului SYNC-IT™ în infrastructura instituției și a mecanismelor de interoperabilitate integrate se asigură posibilitatea diversificării serviciilor furnizate pe cale electronică, pe baza eliminării barierelor datorate utilizării soluțiilor proprietar și se asigură reutilizarea sistemelor deja aflate în activitate, fără a fi nevoie de reproiectarea acestora.
SYNC-IT™
SYNC-IT™ este o platformă informatică ce asigură conectivitatea și interoperabilitatea cu un număr ridicat de surse de date electronice ale unor instituții publice de interes național.
Succesul în modernizarea și eficientizarea pe care o aduce interoperabilitatea sistemelor informatice în activitatea oricărei instituții publice, minister, agenții subordonate care asigură servicii publice, consiliu județean, primărie poate fi asigurat prin achizitionarea și implementarea SYNC-IT™.
Sistemul informatic SYNC-IT™ preia informațiile necesare de la mai multe instituții publice și prelucrează aceste date oferind posibilitatea regăsirii rapide a diverselor categorii de date într-un tablou de bord.
Este caracterizat prin:
  • Disponibilitate;
  • Scalabilitate;
  • Viteză de procesare a datelor;
  • Securitate.
SYNC-IT™ este o platformă ce asigură interoperabilitatea surselor de date electronice administrative pentru sistemul informatic expert eCard Professional™ implementat în cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, aflat în exploatare în cadrul acestei instituții.