VREI SĂ DEVII RESELLER?

IT Systems International SRL., în calitate de producător al produselor software pe care le are în portofoliu, urmăreşte să extindă reţeaua de distribuţie prin realizarea unui parteneriat cu potențiale companii interesate. Relaţia de parteneriat are în vedere două tipuri de colaborare și vizează:

 •  Vânzarea produsului/produselor (comercial)
 • Servicii de implementare și/sau suport tehnic pentru produsele vândute prin prezentul program

Suntem o companie dinamică de software ce furnizează soluții software proprii sau dezvoltate la cerere, precum și consultanță tehnică și servicii de mentenanță pentru sistemele furnizate.

Sistemele informatice realizate și implementate de noi sunt în exploatare de mulți ani, trecând cu brio testul timpului și contribuind astfel la succesul afacerilor clienților noștri prin platformele informatice robuste și stabile pe care le-am pus la dispoziție.

Experimentata noastră echipă asigură soluții software cu o înaltă disponibilitate, fiabilitate și securitate ridicată atât pentru sectorul privat, cât și pentru cel guvernamental.

Programul de parteneriat

Societatea comercială care aderă la prezentul program de parteneriat va funcționa în cadrul programului ca partener reseller și va avea dreptul de revânzare al produsului/produselor software către clienții proprii, în condițiile tehnice și financiare prevăzute în programul de reseller.

În cadrul activității societății noastre, portofoliul cuprinde următoarele produse de bază:

 • eCardProfessional™ - destinat emiterii şi gestionării Cardului Profesional European, este un sistem complex, ce cuprinde funcționalități capabile să deservească toate entităţile care interacţionează în cadrul fluxului informaţional în care acest instrument se manifestă.
 • Electronic Debit System™ - primul sistem informatic specializat ce permite gestionarea informatizată a activității desfășurate de compartimentele de constatare, urmărire și executare silită a debitelor conform prevederilor Codului Fiscal și legislației conexe.
 • SYNC-IT™ - este o platformă informatică ce asigură conectivitatea și interoperabilitatea cu un număr ridicat de surse de date electronice ale unor instituții publice de interes național.
 • The Inner Circle (TIC) ™ - este o platformă colaborativă ce face parte din portofoliul de produse realizate de IT Systems International SRL și este destinată oricărui tip de organizație: IMM-uri, ONG-uri, societăți multi-naționale; instituții publice.

Punerea pe piață a acestor produse constituie un punct important în strategia de vânzări a societății noastre, prin urmare s-a considerat necesară crearea unui canal alternativ la vânzarea directă, realizarea unui program de parteneriat care să includă societăți comerciale interesate și capabile să vândă produsul și care să se constituie într-o rețea de distribuție și vânzare autorizat de societatea noastră.

Descrierea programului de parteneriat

În baza programului de parteneriat, societățile comerciale (reseller) care aderă la acesta vor beneficia de următoarele facilități:

 • Comision: În urma activităţilor de marketing şi comerciale desfăşurate de partener, acesta primește un comision în funcţie de valoarea fiecărei licențe vândute, conform specificațiilor din cotația primită de Reseller în conformitate cu prevederile contractuale dintre părți.
 • Suport în livrare și implementare: SC IT Systems International SRL va asigura suport în ceea ce privește livrarea produsului, customizare și implementare conform prevederilor contractuale dintre părți, pentru fiecare beneficiar final al licenței.
 • Şcolarizarea gratuită: La cererea Reseller-ului, Producătorul acordă în mod gratuit instruirea personalului partenerului cu privire la funcționalitățile de bază ale produselor software puse spre vânzare în cadrul relației contractuale.
 • Recunoaștere pe piață: Asigură recunoaşterea parteneriatului pe piaţă ca fiind „Reseller autorizat al produselor IT Systems International SRL”.
 • Promovarea indirectă a produselor partenerului: IT Systems International SRL, în contrapartidă va promova, ori de câte ori acest lucru este posibil, produsele și serviciile partenerului către propriii săi clienţi.
 • Newsletter - Partenerii primesc periodic informaţii de interes privind relaţia de parteneriat, precum şi informaţii din domeniul IT.
 • Seminarii şi evenimente – IT Systems International SRL organizează seminarii de promovare a produselor şi serviciilor proprii. Alături de clienții direcți ce fac parte din portofoliul IT Systems International SRL, societățile comerciale acreditate ca “Reselleri” vor putea să participe la aceste evenimente ori de câte ori vor considera că aceste evenimente sunt de interes. La aceste seminarii, Reseller-ul va putea participa cu susțineri legate de produsele ce fac obiectul parteneriatului și va putea să își invite propriii clienți, în limita locurilor disponibile.

IT Systems International SRL va putea organiza anual un eveniment cu participarea tuturor partenerilor săi. La acest eveniment, partenerii sunt informaţi despre produse, se discută chestiuni aferente relaţiei de parteneriat în vederea stabilirii unor acţiuni comune de îmbunătăţire a activităţii de parteneriat.

Profilul Partenerului-Reseller

 • Entuziasm şi disponibilitate pentru noi oportunităţi de afaceri;
 • Furnizează o gamă largă de servicii către clienţi incluzând integrare, instalare, instruire şi suport tehnic;
 • Are relaţii de afaceri pe segmentele de piaţă acoperite de soluţiile IT Systems International SRL;
 •  Experiență și disponibilitate în vânzări;
 • Nu deţine parteneriate similare pentru soluţiile furnizate de SC IT Systems International SRL.

Mod de lucru cu partenerii

1. Semnarea Contractului de Reseller

După semnarea unui Acord de Confidenţialitate şi a Contractului de Reseller se desfășoară următoarele activităţi:

 • Stabilirea persoanelor responsabile pentru directa cooperare în cadrul relaţiei de parteneriat de partea IT Systems International SRL şi din partea partenerului;
 • Pachetul partenerului (kit), conținând materiale promoţionale, instrucţiuni de lucru şi alte instrumente necesare pentru buna desfăşurare a activităţii, este distribuit partenerului;
 •  Instruirea personalului partenerului;
 • IT Systems International SRL participă în vânzare, marketing şi activităţi de PR pe piaţa locală a partenerului.

2. Activităţi desfăşurate după semnarea contractului

 •  Proiectul este organizat pe baza contractului de parteneriat şi a instrucţiunilor de lucru;
 • Responsabilităţile pentru IT Systems International SRL şi Partener, în calitate de Reseller, sunt definite pentru fiecare proiect în parte;
 • Echipa Partenerului şi echipa IT Systems International SRL sunt responsabile pentru încheierea cu succes a proiectului la termenul şi in condiţiile stabilite prin contract;
 • Partenerul primește comisioanele aferente contractelor încheiate ca rezultat al efortului comun, în conformitate cu prevederile stipulate în Contractul de parteneriat;
 •  Mediatizarea rezultatelor proiectului.