Cauza Principala

(Service Operation) Cauzele fundamentale sau originale ale unui Incident sau ale unei Probleme.

Centru de Control

(Service Operations) O locatie fizica de unde Serviciile IT si Infrastructura IT sunt monitorizate si operate.

Centru de Cost

(Service Strategy) O Unitate de Afacere/de Business sau un Proiect catre care se aloca Costuri. Un Centru de Cost nu isi recupereaza cheltuielile pentru Serviciile furnizate. Furnizorul de Servicii IT poate actiona ca un Centru de Cost sau ca un Centru de Profit.

Cerere de Schimbare (RFC)

(Service Transition) O propunere formala pentru ca o Schimbare sa fie realizata. Un RFC include detaliile propunerii de Schimbare si poate fi inregistrata pe hartie sau electronic. Termenul RFC este des folosit necorespunzator pentru a se referi la o Inregistrare a unei Schimbari sau chiar la Schimbarea insasi.

Cerinta

(Service Design) O declaratie formala ce contine elementele care sunt necesare la un moment dat. De exemplu, o Cerinta a Nivelul Serviciului, o Cerinta de Proiect sau Livrabilele unui Proces.

Cerinta de Servicii

(Service Operation) O cerinta a unui Utilizator pentru informatii sau sfaturi, sau pentru o Schimbare Standard sau pentru un Acces la un Serviciu IT. De exemplu resetarea unei parole, sau furnizarea unor Servicii IT standarde pentru un nou Utilizator. Cerintele de Service sunt de obicei administrate de o aplicatie Service Desk si nu necesita ca RFC-ul sa fie inregistrat.

Cheltuieli de Capital (CAPEX)

(Service Design) Costul cumpararii unui lucru care va deveni un Bun financiar (mijloc fix), de exemplu echipamentele electronice si cladiri. Valoarea acestor Bunuri este Depreciata de-a lungul multiplelor perioade contabile.

Ciclu de Viata

Diferitele stadii din viata unui Serviciu IT, unui Element de Configuratie, Incident, unei Probleme, Schimbare etc. Ciclul de viata defineste Categoriile pentru Stare si tranzitiile Starii care sunt permise.

Clasificare

Procesul de atribuire a unei Categorii unui process/element. Clasificarea este folosita pentru a asigura un management solid si a facilita raportarea. De obicei sunt clasificate urmatoarele: Elementele de Configuratie, Incidentele, Problemele, Schimbarile etc.

Client

Un termen general care se refera la Client, la o Afacere sau la Clientul unei Afaceri. De exemplu, termenul de Managerul Clientilor poate fi sinonim cu Managerul de Cont clienti.

Client Extern

Un Client care lucreaza pentru o alta Afacere/Business diferita de Furnizorului de Serviciu IT.

Client Intern

Un Client care lucreaza pentru aceeasi Afacere ca si Furnizorul de Servicii IT.

Conducator

Ceva care influenteaza Strategia, Obiectivele sau Cerintele. De exemplu o noua legislatie sau actiunile intreprinse de competitori.

Confidentialitate

(Service Design) Un principiu de securitate care necesita ca datele sa fie accesate doar de persone autorizate.

Configuratie

(Service Transition) Un termen general, folosit pentru a descrie un grup de Elemente de Configuratie care lucreaza impreuna pentru a livra un Serviciu IT, sau o parte dintr-un Serviciu IT. Configuratia este de asemenea folosita pentru a descrie setarile parametrilor pentru unul sau mai multe CI.

Configuratie de Referinta

(Service Transition) O Referinta a unei Configuratii ce a fost agreata in mod formal si care este gestionata prin intermediul procesului de Management al Schimbarii. Configuratia de Referinta este folosita ca punct de plecare pentru viitoarele Ansamblari, Pachete de Distributie si Schimbari.

Conformitate

Procesul care asigura ca Standardul sau setul de Indrumare este urmarit indeaproape, contabilitatea este corecta si consecventa sau ca alte practici sunt utilizate.

Contabilitate (de IT)

(Service Strategy) Procesul responsabil cu identificarea Costurilor actuale ale livrarii Servicilor IT, comparea acestora cu costul bugetului si managementul deviatiilor/variantelor fata de Buget

Continual Service Improvement/ Imbunatatirea Continua a Serviciilor (CSI)

(Continual Service Improvement) O faza a Ciclului de Viata a unui Serviciu IT si titlul uneia dintre publicatiile de baza ale ITIL.

Contract

Un Acord legal obligatoriu intre doua sau mai multe parti.

Contract de servicii

(Service Strategy) Un Contract de livrare a unuia sau mai multor Servicii IT. Termenul de Contract de Servicii este de asemenea folosit pentru orice Acord/Intelegere de a livra Servicii IT, indiferent daca este un Contract legal sau un SLA.

Controlul Procesului

Activitatea de a planifica si de a regla un Proces, cu Obiectivul de a indeplini un Proces intr-o maniera Efectiva, Eficienta si consistenta.

Controlul Operatiunilor

Sinonim pentru Controlul Operatiunilor IT.

Cost Operational

Costul rezultat din derularea de Serviciilor IT. Deseori, plati periodice.De exemplu platile salariilor, cele pentru mententa hardware si electricitate (adica cheltuieli curente). Vezi Cheltuieli de Capital.

Costuri de Intretinere

Sinonim cu Costuri Operationale

Cumparator

Cineva care cumpara bunuri si Servicii. Cumparatorul unui Furnizor de Servicii IT este persoana sau grupul care defineste si agreaza Tintele Nivelului Serviciilor. Termenul de Cumparator este uneori folosit informal cu sensul de Utilizator, de exemplu “aceasta este o Organizatie axata pe Cumparator”

Defect

Sinonim cu Eroare.

Defectiune

(Service Operation) Pierderea abilitatii de Operare la nivelul unei Specificatii sau de a livra produsul cerut. Termenul de Defectiune se foloseste atunci cand ne referim la Serviciile, Procesele, Activitatile si Elementele de Configurare etc. Adesea Defectiunea produce un Incident.

Dependenta

Suportul direct sau indirect al unui Proces (sau a unei Activitati) unul de un altul (una de o alta)

Descrierea Job-ului

Un Document care defineste Rolurile, responsabilitatile, abilitatile si cunostintele necesare unei persoane specifice. O Descriere a Job-ului poate include multiple Roluri, de exemplu Rolurile de Manager al Configuratiilor si de Manager al Schimbarii pot fi indeplinite de o singura persoana.