Inchis

(Service Operation) Starea finala dintr-un Ciclu de Viata al unui Incident, Problema, Schimbare etc. Nici o alta actiune nu mai are loc cand Starea este Inchisa.

Incident

(Service Operation) O intrerupere neplanificata sau o reducere a Calitatii a unui Serviciu IT. Defectarea unui Element de Configurare care nu a afectat inca un Serviciu reprezinta de asemenea un Incident. De exemplu, Defectarea unui disc dintr-un set de discuri configurate in mirror/oglinda.

Incident Major

(Service Operation) Cea mai inalta Categorie a Impactului unui Incident. Un Incident Major produce intreruperi importante ale Afacerii.

Incredere (gradul de incredere in functionare neintrerupta)

(Service Design) (Continual Service Improvement) O masura a faptului cat de mult Elementele de Configuratie sau Serviciile IT pot efectua, fara intrerupere, Functiile agreate. De obicei, este masurata ca MTBF sau MTBSI. Termenul de Incredere mai poate fi folosit pentru a specifica cat de aproape un Proces, o Functie etc poate sa livreze rezultatele cerute.

Indeplinire/Satisfacere

Executarea Activitatilor pentru a satisface o necesitate sau o Cerinta. De exemplu, prin furnizarea unui nou Serviciu IT sau satisfacerea Cererilor de Servicii.

Indrumar/Ghid

Un Document care descrie cele mai Bune Practici care recomanda ce ar trebui facut. Conformitatea cu un Indrumar nu este in mod normal impusa.

Infrastructura IT

Toate hardware-urile, software-urile, retelele si facilitatile etc. Necesare pentru a Dezvolta, Testa, livra, Monitoriza, Controla sau oferi suport Serviciilor IT. Termenul de Infrastructura IT include Tehnologia Informatiei dar nu si oamenii asociati, Procesele si documentatia.

Inregistrare

Un Document ce contine rezultate sau alte iesiri provenite de la un Proces sau Activitate. Inregistrarile reprezinta dovada ca o Activitate a avut loc si pot fi in format pe hartie sau electronic. De exemplu, un raport de Audit, o Inregistrare a unui Incident sau minutele unei intalniri.

Inregistrare despre un Incident

(Service Operation) O Inregistrare care contine detaliile unui Incident. Fiecare inregistrare a unui Incident documenteaza Ciclu de Viata ale unui singur Incident.

Inspectie/Audit

Inspectie formala si verificare pentru a controla in ce masura un Standard sau un set de Ghiduri/Indrumare sunt respectate, daca Inregistrarile sunt corecte sau daca tintele propuse pentru Eficienta si Efectivitate sunt atinse. O misiune de Audit poate fi condusa de un grup intern sau extern.

Instructiuni de Lucru

Un Document ce contine instructiuni detaliate care specifica exact pasii necesari pentru a indeplini o Activitate. Instructiunea de Lucru contine mult mai multe detalii decat o Procedura si este creata doar daca sunt necesare instructiuni detaliate.

Integritate

(Service Design) Un principiu de securitate care sa asigure ca datele si Elementele de Configurare pot fi modificate doar de catre personal si Activitati autorizate. Integritatea ia in considerare toate cauzele posibile ale modificarilor, incluzand Defectarea software si hardware, Evenimentele mediului de lucru/operare si interventia umana.

Internal Sourcing

(Service Strategy) Folosirea unui Furnizor de Servicii Intern pentru a gestiona Serviciile IT.

ISO 9000

Termen generic care se refera la un numar de Standarde internationale si Indrumare pentru Managementul Sistemelor de Calitate.

ISO 9001

Un Standard international pentru Managementul Sistemelor de Calitate.

ISO/IEC 27001

(Service Design) (Continual Service Improvement) Specificatia ISO pentru Managementul Securitatii Informatiei. Corespondentul Codului de Practica este ISO/IEC 17799.

ITIL

Un set de indrumare pentru Buna Practica in Managementul Serviciilor IT. ITIL este detinut de catre OGC si consta intr-o serie de publicatii care cuprinde recomandari legate de livrarea de Servicii IT de Calitate, si in Procesele si facilitatile ce sprijina aceste servicii.

Livrabila

Un obiect, serviciu sau proces care trebuie furnizat astfel incat sa corespunda unui angajament in Acordul Nivelui de Serviciu sau al unui Contract. Termenul de Livrabila poate fi folosit si intr-un mod informal pentru a ne referi la rezultatul planificat al oricarui Proces

Managementul Accesului

Service Operation) Procesul responsabil pentru a permite Utilizatorilor sa foloseasca Serviciile IT, date sau alte Bunuri. Managementul Accesului ajuta protejarea Confidentialitatii, Integritatii, si Disponibilitatii Bunurilor, asigurandu-se ca numai Utilizatorii autorizati au posibilitatea sa acceseze sau sa modifice aceste Bunuri. Managementul Accesului este uneori denumit Managementul Drepturilor sau Managementul Identitatii.

Managementul Aplicatiilor

(Service Design) (Service Operation) Functia responsabila pentru coordonarea Aplicatiilor, pe tot parcursul Ciclul de Viata.

Managementul Capacitatii Afacerii (BCM)

(Service Design) In contextul ITSM, Mangementul Capacitatii Afacerii este Activitatea responsabila pentru intelegerea Necesitatilor de Afacerii, pentru elaborarea Planul de Capacitate.

Managementul Continuitatii Afacerii (BCM)

(Service Strategy) Procesul De Afacere/Business ce este responsabil pentru managementul Riscului care ar putea afecta negativ si semnificativ Afacerea. BCM protejeaza interesele actionarilor, reputatia, marca si activitatille ce creea za valoare. Procesul BCM implica reducerea Riscurilor la un nivel acceptabil si planificarea pentru restaurarea/recuperarea Proceselor de Afacerii/Business in cazul aparitiei unui eveniment de intrerupere a Afacerii. BCM fixeaza Obiectivele, Scopul si Cerintele pentru Managementul Continuitatii Serviciilor IT

Managementul Cunostintelor

(Service Transition) Procesul responsabil cu adunarea, analiza, stocarea si prezentarea cunostintelor si informatiilor in interiorul unei Organizatii. Scopul principal al Managementului Cunostintelor este sa imbunatateasca Eficienta prin reducerea nevoii de a redescoperi cunostintele. Vezi Date-catre-Informatii-catre-Cunoastere-catre-Intelepciune (DIKW).

Managementul Evenimentelor

(Service Operation) Procesul ce este responsabil cu managementul evenimentelor de-a lungul Ciclului de Viata. Managementul Evenimentelor este una din Activitatile principale ale Operatiunilor IT.

Managementul Incidentelor

(Service Operation) Procesul responsabil pentru gestionarea Ciclului de Viata al tuturor Incidentelor. Obiectivul principal al Managementului Incidentelor este acela de a restaura Serviciul IT catre Utilizatori cat mai rapid posibil

Managementul Operatiunilor

Sinonim pentru Managementul Operatiunilor IT.

Managementul Pachetelor de Distributie/ Release

(Service Transition) Procesul responsabil pentru Planificarea, programarea si controlarea deplasarii Pachetelor de Distributie catre Mediile de Test si Productie. Obiectivul principal al Managementului Pachetelor de Distributie/Release este de a se asigura ca integritatea Mediului de Productie este protejata si ca toate Componentele sunt distribuite corect. Managementul Pachetelor de Distributie/Release este o parte a Procesului Managementul Pachetelor de Distributie/ Release si Distributiei.

Managementul Riscului

Procesul responsabil pentru identificarea, evaluarea si controlarea Riscurilor.

Managementul Securitatii

Sinonim cu Managementul Securitatii Informatiei.