Acceptanta

Acord formal ca un Serviciu IT, Proces, Plan sau alte Livrabile sa fie complete, corecte, de Incredere si sa satisfaca Cerintele specificate. Uzual Aceptanta este precedata de Evaluare sau Testare si este de obicei obligatorie inainte de a trece la urmatorul stadiu al unui Proiect sau Proces.

Acord Nivel Serviciu Agreat (SLA)

(Service Design) (Continual Service Improvement) Un Acord intre un Furnizor de Servicii IT si un Client. SLA descrie Serviciul IT, documenteaza Norma Nivelului de Servicii si specifica responsabilitatile Furnizorului de Servicii IT si ale Clientului. Un singur SLA poate acoperi mai multe Servicii IT sau mai multi Clienti.

Acord/ Conventie

Un Document care descrie un acord formal intre doua sau mai multe parti. Un Acord/Conventie nu reprezinta o obligatie legala, decat doar daca face parte dintr-un Contract.

Acreditat

Autorizat oficial pentru a indeplini un Rol. De exemplu, o persoana Acreditata poate fi autorizata sa furnizeze un training sau sa conduca o misiune de Audit

Activitate

Un set de actiuni planificate pentru a obtine un rezultat specific. Activitatile sunt deobicei definite ca o parte din Procese sau Planuri si sunt prezentate in Proceduri.

Alerta

(Service Operation) O alarma ca s-a atins un prag, s-a schimbat ceva sau a aparut o Defectiune. Alertele sunt de obicei create si conduse prin intermediul instrumentelor de Managementul Sistemelor/System Management si sunt gestionate de Procesul Managementului Evenimentelor

Amenintare

Orice ce ar putea exploata o Vulnerabilitate. Orice cauza potentiala a unui Incident poate fi considerata o Amenintare. De exemplu un foc este o Amenintare ce poate exploata Vulnerabilitatea acoperirilor inflamabile ale pardoselilor. Acest termen este folosit des in Managementul Securitatii Informatiei si in Managementul Continuitatii Serviciilor IT, dar este aplicabil si in zone cum ar fi Managementul Problemelor si Disponibilitatii.

Analiza de Impact a Defectarii Componentelor (CFIA)

(Service Design) O tehnica care ajuta la indetificarea impactului unei defectiuni a CI asupra Serviciilor IT. O matrice este creata, de o parte Serviciile IT iar pe de alta parte pentru CI. Aceasta ajuta la identificarea CI critice (care ar putea cauza impact asupra mai multor Servicii IT) si identificarea Serviciilor IT fragile (care au mai multe Puncte Unice de Defectare).

Analiza de Impact asupra Afacerii (BIA)

(Service Strategy) BIA este Activitatea din Managementul Continuitatii Afacerii care identifica Functiile Vitale ale Afacerii si dependentele lor. Aceste dependente pot include Furnizori, oameni, alte Procese ale Afacerii, Servicii IT etc. BIA defineste cerintele pentru restaurarea Serviciilor IT. Aceste cerinte includ, Durata de Restaurare, Punctul de Restaurare si Norma Nivelului de Servicii minima pentru fiecare Serviciu IT

Analiza Gap/Analiza diferentelor

(Continual Service Improvement) O Activitate care compara doua seturi de date si identifica diferentele. Analiza Gap este frecvent folosita pentru a compara un set de Cerinte cu livrarea actuala.

Analiza Serviciului

(Service Strategy) O tehnica folosita in Evaluarea Impactului asupra Afacerii din Incidentelor. Analiza Serviciului Modeleaza dependentele dintre Elementele de Configuratie, si dependentele Serviciilor IT de Elementele de Configuratie.

Analiza SWOT/Analiza Avantajelor, Slabiciunilor, Oportunitatilor si Amenintarilor

(Continual Service Improvement) O tehnica care revizuieste si analizeaza punctele (interne) tari si slabe ale unei Organizatii si oportunitatile si amenintarile externe cu care se confrunta. SWOT este un acronym pentru Puncte tari, Puncte slabe, Oportunitati si Amenintari.

Ansamblare/Build

(Service Transition) Activitatea de alcatuire a unui numar de Elemente de Configurare menite a face parte dintr-un Serviciu IT. Termenul de Ansamblu/Build este de asemenea folosit pentru a se referi la un Pachet de Distributie autorizat. De exemplu, Ansamblulul/Build de Server sau a Laptop.

Ansamblu

(Service Transition) Un Element de Configuratie care este format dintr-un numar de alte Elemente de Configuratie. De exemplu un Element De Configuratie (CI) Server poate contine mai multe Elemente de Configuratie Hardware, Software si alte Elemente de Configuratie.

Aplicatie

Un software care asigura Functii necesare unui Serviciu IT. Fiecare Aplicatie poate fi parte din unul sau mai multe Servicii IT. Aplicatia poate functiona pe unul sau mai multe Servere sau Clienti

Apreciere

Inspectia si analiza realizata pentru a verifica daca un Standard sau un set de Ghiduri/Indrumare sunt respectate, daca Inregistrarile sunt efectuate corect sau daca tintele propuse pentru Eficienta si Efectivitate sunt atinse.

Arhitectura

(Service Design) Structura unui Sistem sau a unui Serviciu IT, incluzand Relatiile Componentelor unele cu celelalte si cu mediul din care fac parte. Arhitectura include de asemenea si Standarde si Ghiduri/Indrumare care indica modul de proiectare si evolutia Sistemului.

Asigurarea Calitatii (QA)

(Service Transition) Procesul responsabil pentru a se asigura ca, Calitatea unui produs, Serviciu sau Proces va furniza Valoarea planificata.

Atribut

(Service Transition) O portiune de informatie despre un Element de Configuratie. De exemplu, nume, locatie, numar Versiune si Cost. Atributele Elementelor de Configuratie sunt inregistrate in Baza de Date pentru Managementul Configuratiilor CMDB.

Baza de Cunostiinte

(Service Transition) O baza de date logica care contine datele folosite de Sistemul de Management al Cunostintelor despre Servicii, SKMS.

Baza de date pentru Managementul Configuratiilor (CMDB)

(Service Transition) O baza de date folosita pentru a stoca Inregistrarile despre Configuratii de-a lungul Ciclului de Viata. Sistemul pentru Managementul Configuratiilor/CMS intretine una sau mai multe CMDB, fiecare dintre acestea memorând Atribute ale CI si Relatiile cu alte CI.

Brainstorming (sesiune de creare si colectare de idei)

(Service Design) O tehnica care ajuta o echipa sa genereze idei. Ideile nu sunt revazute in timpul sesiunii Brainstorming, urmand sa fie revizuite ulterior. Brainstorming este des folosit de Managementul Problemelor pentru a indetifica posibilele cauze.

Bucla de Control a Monitorizarii

(Service Operation) Monitorizarea unui rezultat al unei Activitati, Proces, Serviciu IT sau Element de Configuratie;compararea acestui rezultat cu unul predefinit (norma); luarea de actiuni potrivite, pe baza acestei comparatii

Bugetare

Activitatea previzionarii si controlului cheltuielilor banilor. Consta intr-un ciclu periodic de negociere pentru a stabili Bugetele viitoare (de obicei anual) si pentru a monitoriza si a ajusta zi de zi Bugetele curente

Bun (Bunuri)

(Service Strategy) Orice Resursa sau Capabilitate. Bunurile unui Furnizor de Servicii includ tot ce ar putea contribui la livrarea unui Serviciu. Bunurile pot fi de urmatoarele tipuri: Management, Organizare, Procese, Cunostiinte, Oameni/Resurse, Informatie, Aplicatii, Infrastructura si Capital Financiar.

Buna Practica

Activitati sau Procese certificate care au fost folosite cu succes in mai multe Organizatii. ITIL este un exemplu de Buna Practica.

Bunuri ale Serviciului

Orice Capabilitate sau Resursa a Furnizorului de Servicii

Calificare

(Service Transition) O Activitate care sa asigure ca Infrastructura IT este adecvata si corect configurata pentru a sustine o Aplicatie sau un Serviciu IT

Calitate

Abilitatea unui produs, Serviciu sau Proces de a furniza valoarea specificata formal. De exemplu, o Componenta hardware poate fi considerata de Calitate ridicata, daca functioneaza conform asteptarilor si furnizeaza Gradul de Incredere (in acea componenta) necesar. Calitatea Proceselor necesita adesea abilitatea de a monitoriza Efectivitatea si Eficienta si imbunatatirea daca este necesar

Catalog de Servicii

(Service Design) O baza de date sau un Document structurat cu informatii despre toate Serviciile IT aflate in Productie, inclusiv si pe cele disponibile pentru Distribuire. Catalogul Serviciilor este doar o parte a Portofoliului de Servicii publicat Clientilor si este folosit pentru a sustine vanzarea si livrarea Serviciilor IT. Catalagul Serviciilor include informatii despre livrabile, preturi, date de contact, Procesele de comanda si de achizitie a serviciilor.