Provider de Servicii Intern

(Service Strategy) Un Furnizor de Servicii IT care face parte din aceleiasi Organizatii ca si Clientul. Un Furnizor de Servicii IT poate avea atat Clienti Interni cat si Clienti Externi

Raport de Exceptii

Este un Document care contine detalii a unuia sau a mai multor KPI sau al altor tinte importante care au depasit Pragul de Alerta. Exemplele includ parametrii SLA ca fiind depasiti sau pe cale sa fie depasiti, si Metricele de Performanta indicand o potentiala problema de Capacitate

Recuperare

(Service Design) (Service Operation) Restaurarea unui Element de Configuratie sau a unui Serviciu IT la o stare de functionare. Recuperarea unui Serviciu IT include, de obicei, recuperarea datelor la o situatie de consistent cunoscuta. Dupa Recuperare, mai sunt necesari cativa pasi de executat inainte ca Serviciul IT sa fie disponibil pentru Utilizatori (Restaurarea).

Redundant

Sinonim pentru Tolerant la Defecte.Termenul de Redundanta are, de asemeni, un inteles generic de invechit, demodat sau ceva de care nu mai este nevoie.

Remediere

(Service Transition) Recuperarea catre o stare cunoscuta dupa un esec al Schimbarii sau al unui Pachet de Distributie.

Reparare

(Service Operation) Inlocuirea sau corectarea unui Element de Configuratie esuat.

Restaurare

(Service Operation) Luarea de actiuni de a restaura un Serviciu IT catre Utilizatori dupa Reparea si Recuperarea dintr-un Incident. Acesta este Obiectivul principal al Managementului Incidentelor.

Resursa

(Service Strategy) Un termen generic care include Infrastructura IT, personal, bani sau orice altceva care poate ajuta la livrarea Serviciului IT. Resursele sunt considerate Bunuri ale unei Organizatii.

Retras / Casare

(Service Transition) Retragerea permanenta a unui Serviciu IT sau al altui Element de Configuratie din Mediul de Productie. Retragerea este o etapa in Ciclul de Viata al multor Elemente de Configuratie.

Revizuire/ Evaluare

O evaluare a Schimbarii, Problemei, Procesului, Proiectului etc. Revizuirile sunt indeplinite in puncte predefinite ale Ciclului de Viata, in special dupa Inchidere. Scopul Revizuirii este de a se asigura ca toate Livrabilele au fost furnizate si de a identifica oportunitati de imbunatatire.

Rezistenta (la Intrerupere)

(Service Design) Abilitatea unui Element de Configuratie sau a unui Serviciu IT de a rezista la Defectare sau de a se Recupera rapid dupa o Defectare. De exemplu, un cablu armat va rezista defectarii atunci cand acesta va fi supus la un test specific

Rezolvare

(Service Operation) Actiunea luata pentru a repara Cauza Principala a unui Incident sau a unei Probleme, sau pentru a implementa o Solutie Temporara. In ISO/IEC 2000, Procesele de Rezolvare reprezinta grupul de Procese ce includ Managementul Incidentelor si Problemelor.

Rezultat

Urmare a desfasurarii unei Activitati, Proces sau a livrarii unui Serviciu IT etc. Termenul Rezultat este folosit atat pentru rezultatele obtinute efectiv cat si pentru cele estimate, urmarite sau dorite. Vezi Obiectiv.

Risc

Un posibil Eveniment care poate cauza daune sau pierderi sau poate afecta abilitatea de a atinge Obiectivele. Riscul este masurat de probabilitatea Amenintarilor, Vulnerabilitatilor Bunurilor la acele Amenintari si de Impactul ce poate apare, daca evenimentul se intampla.

Rol

Un grup de responsabilitati, Activitati si autoritati permise unei persoane sau echipe. Un Rol este definit intr-un Proces. O persoana sau o echipa poate indeplini multiple roluri, de exemplu Rolurile Managerului de Configuratii si cele ale Managerului Schimbarii pot fi indeplinite de catre o singura persoana.

Salvare Date/Back-up

(Service Design) (Service Operation) Copierea datelor pentru a fi protejate impotriva pierderii/distrugerii Integritatii sau Disponibilitatii originalului.

Scalabilitate

Abilitatea unui Serviciu IT, Proces, Element de Configuratie etc, de a-si indeplini Functiile convenite atunci cand Incarcarea sau Scopul se schimba.

Scop

Limita sau granita pana la care un Proces, o Procedura, o Certificare, un Contract etc se aplica. De exemplu Scopul Managementului Schimbarii poate include toate Serviciile IT aflate in Productie si Elementele de Configuratie relationate, Scopul unui Certificat ISO/IEC 20000 poate include toate Serviciile IT indeplinite de un anumit centru de date.

Script pentru Diagnosticare

(Service Operation) Un set structurat de intrebari folosit de catre personalul Service Desk pentru a se asigura ca se pun intrebarile corecte si pentru a-i ajuta sa Clasifice, Rezolve si sa aloce Incidentele. Scriptul pentru diagnisticare poate de asemenea sa fie facut disponibil Utilizatorilor si pentru a-i ajuta sa detecteze si sa-si rezolve propriile Incidente.

Securitate

Vezi Managementul Securitatii Informatiei.

Server

(Service Operation) Un calculator ce este conectat la o retea si furnizeaza Functii software folosite de catre alte calculatoare.

Service Design/ Proiectarea Serviciului

(Service Design) O etapa in Ciclul de Viata al unui Serviciu IT. Service Design include un numar de Procese si Functii si este titlul uneia dintre publicatiile Core/de Baza ale ITIL.

Service Desk

(Service Operation) Punctul Unic de Contact intre Furnizorul de Servicii si Utilizatori. Un Service Desk tipic administreaza Incidentele si Cerintele de Servicii si de asemenea gestioneaza comunicarea cu Utilizatori.

Service Operation/Operarea Serviciului

(Service Operation) O etapa in Ciclul de Vitata al unui Serviciu IT. Operarea Serviciului include un numar de Procese si Functii si este titlul unei publicatii principale/core ITIL.

Servicii de Suport

(Service Strategy) Un Serviciu care sprijina sau mareste (valoarea) un Serviciu de Baza. De exemplu, un Serviciu Director sau un Serviciu de Backup.

Servicii Gestionate

(Service Strategy) O perspectiva asupra Serviciilor IT care accentueaza faptul ca ele sunt gestionate. Termenul de Servicii Gestionate este de asemenea folosit ca sinonim pentru Servicii IT Externalizate.

Servicii in curs de Elaborare

(Service Strategy) O baza de date sau un Document structurat care contine toate Serviciile IT care sunt sub evaluare/elaborare sau Dezvoltare dar nu sunt inca disponibile Clientilor. Serviciile in curs de Elaborare furnizeaza o vedere de Afacere ale posibilelor, viitoare, Servicii IT si face parte din Portofoliul de Servicii care in mod normal nu este public Clientilor.

Serviciu

Mijloace de a livra valoarea catre Clienti prin facilitarea acelor Rezultate/Obiective pe care Clientii le doresc sa fie atinse, fara detinerea Costurilor si Riscurilor specifice.

Serviciu de Baza

(Service Strategy) Un Serviciu IT ce furnizeaza Rezultatele de baza dorite de unul sau mai multi Clienti

Serviciu de Infrastructura

Serviciul IT care nu este folosit in mod direct de o Afacere dar este necesar Furnizorului de Servicii IT in scopul livrarii altor Servicii IT. De exemplu, Directory Services (Serviciile Directoare), serviciilor de rezolvarea numelor (DNS) sau serviciile de comunicatii.